Historie hlavních vedoucích oddílu

2015 - dosud - Zdeněk Valíček

2013 - 2015 - Lukáš Mrkva

2010 - 2013 - Eva Kyselková

2009 - 2010 - Tomáš Bučík

1991 - 2009 - Radovan Mrkva

1990 - 1991 - Alena Benešová

1977 - 1990 - RNDr. Milada Škárová

do roku 1976 - Stanislav Zeman