Oddílové příspěvky 2020/21

Oddílové příspěvky 2020/21

Prosím o zaplacení členský příspěvků.

Cena (rok členství): 
- dítě (chodí-li do družiny přes rok) - 800,-Kč,
- výletové dítě: 250,-Kč,  
- aktivní vedení a přátelé: 250,- Kč 
 
Číslo účtu: 7111230257/0100
 
P.S. Pokud ještě stále nemáte přihlášku, ozvěte se (Hóky - hoky4077@gmail.com), rád zašlu. Předám variabilní symbol.