Oddíl Jiřího Wolkera

Oddíl Jiřího Wolkera

Oddíl Jiřího Wolkera je součástí 52. Pionýrské skupiny SLUNOVRAT se sídlem v Brně. Tato pionýrská skupina sdružuje tři oddíly - kromě oddílu Jiřího Wolkera je to oddíl Šipky v Bohunicích a oddíl Stopaři v Kohoutovicích. Máme spolu kamarádské vztahy a (ne)pravidelně se setkáváme na společných výletech, výpravách a akcích. Oblíbenými jsou zejména společné Jarní prázdniny.

Oddíl Jiřího Wolkera v roce 2019 oslavil půlkulaté 45. narozeniny :).

Náplní našeho programu jsou

1) družinové schůzky, 1x týdně v daný čas - letos máme čtyři družiny rozdělené podle věku

2) jednodenní sobotní výlety do okolí Brna - Brodění Libochůvky, Drakiáda, Vaření, Dárkování, Zimní Slunovrat, Bruslení, Vítání jara, Brněnské bloudění a další

3) vícedenní výpravy - Podzimní prázdniny, Běžky na Čachnově, Jaráky, Velikonoce, Puťák a další

4) třítýdenní tradiční letní tábor v Pusté Rybné