Grešlování

Za účast na našich schůzkách, výletech, výpravách, za psaní kroniky, vedení vlastního deníku a další činnosti děti získávají body zvané GREŠLE. Ten, kdo jich během školního roku nasbírá nejvíce, bude na jeho konci - na poslední oddílovce - odměněn pěkným a praktickým dárkem.       

G R E Š L E

Schůzka:  Max. 10 grešlí

    5 grešlí   účast
    1 grešle  přezůvky
    1 grešle  deník, tužka
    1 grešle  uzlovačka
    1 grešle  šátek
    1 grešle  čtrnáctero


Výlet (jednodenní):
    20 grešlí  účast

    
Výprava (vícedenní):
    40 grešlí  účast

 

Skupinovka jednodenní:  
    30 grešlí  účast


Skupinovka vícedenní:
    60 grešlí   účast    
  

Kronika:
     1 – 5 grešlí list
       minus 5 grešlí za nenapsání zápisu


Deník:
     0 – 5 grešlí 1 x měsíčně