Historie oddílu

Historie oddílu sahá před rok 1970, kdy fungoval jako 21. oddíl J. Wolkera organizace Junák. Po zrušení Junáka v Československu spolu s dalšími Junáckými oddíly byla založena Pionýrská skupina por. Milana Genserka v Brně na Lesné.

Oficiální datum vzniku oddílu J. Wolkera se datuje dnem 24.4.1974. Po dvou letech se oddíl rozděluje a vzniká několik dalších oddílů:

oddíl Jiřího Wolkera - dívčí oddíl - přírodověda, turistika
oddíl Karla Weisse - chlapecký oddíl - turistika, táboření
oddíl S. K. Neumanna - chlapecký oddíl - turistika, táboření
oddíl Delfín - vodácký oddíl
oddíl Jitřenka - hudební kapela

Náplní činnosti oddílu J. Wolkera byla přírodověda, ochrana přírody, turistika a táboření. členky oddílu dosáhly umístění v celonárodním kole přírodovědné soutěže Zlatý list.Jejím základem jsou pravidelné družinové schůzky. Děti se zde věnují dovednostem, které mají úzkou spojitost s přírodou a životě v ní.

Členové našeho oddílu jsou dětí nejen z Lesné, Černých Polí, ale i z jiných částí města Brna.


V roce 1984 oddíl přechází společně s oddílem K. Weisse pod PS Zdeňka Nejedlého při základní škole taktéž v Brně - Lesné. Řeší se tak problém příliš velkého počtu vedoucích a nedostatku dětí. Z dospělých členů oddílu J. Wolkera se stávají vedoucí dalších oddílů PS Z. Nejedlého.
V roce 1990 - až to poměry v naší zemi dovolují - přejmenováváme naši PS Z. Nejedlého na pionýrskou skupinu Slunovrat.

Ve stejném roce se po letech také střídá vedoucí oddílu -  Alča Benešová. Se stejnou náplní činnosti oddíl pokračuje dále, přibývá chlapecká družina. Po roce se však opět mění vedoucí oddílu - Radovan MUF Mrkva.


V roce 1991 dochází ke sloučení s chlapeckým oddílem Karla Weisse a takto vzniklý oddíl i nadále používá své jméno oddíl Jiřího Wolkera. Náplň činnosti oddílu zůstává stejná s větší orientací na turistiku a táboření.

Družinové schůzky našeho oddílu byly od roku 1976 do roku 2006 v klubovně Bezbariérového centra volného času (dříve Dům dětí a mládeže) v Brně - Lesné. 

Oddíl má své vlastní  zkoušky "Oddílové čtrnáctero". Jednotlivé zkoušky jsou z oblasti přírodovědné, turistické, ale také z místních znalostí, prospěšné činnosti, první pomoci, zručnost a zdatnosti.

Znalosti, které děti na schůzkách získají si mohou vyzkoušet na výpravách jedno i vícedenních, které oddíl pořádá jednou za čtrnáct dní. Každoročně připravujeme pětidenní výpravu o podzimních a sedmidenní akci o jarních prázdninách. Podzimní a jarní tábory jsou pořádány v bližším okolí i mimo brněnský kraj. Děti tak mají možnost podívat se do míst, které znají ze školy pouze z učebnic. Jestliže nám to dovoluje počasí táboříme pod stany.

Využíváme také na naši turistickou základnu v  Čachnově, kam jezdíme už dobrých dvacet let. Pořádáme několikrát do roka akce, kde se společně potkávají členové všech oddílů skupiny i mimooddílové děti.

Akce: soutěž Brněnské bloudění, jarní prázdniny, Drakiáda, Velikonoce, zimní a letní Slunovrat, podzimní prázdniny, večerní hra, brodění řeky Libochůvky, plavání s Jiřím a podíleli jsme se také na přípravě Bambiriády pro BCVČ Lesná a v neposlední řadě také připravujeme letní tábor.

Letní 21denní tábor vždy završuje celoroční činnost oddílu. Po tuto dobu jsou všechny děti mimo dosah vlivu médií, počítačů, supermarketů a dalších vymožeností světa, jež nazýváme civilizovaný. Místo toho jim na jistou dobu nabízíme plnohodnotnou činnost s mnoha zážitky, většinou prostřednictvím her, při nichž se rozvíjejí nejen tělesné schopnosti dětí, ale především smysl pro spravedlnost, čestnost, fair play, kamarádství, pomoc druhému atd. Zanedbatelný není, kromě nesporného výchovného efektu, ani zdravotní přínos pobytu dětí ve zdravém prostředí lesa.
Vedoucí v oddílech pochází ve valné většině z bývalých dětských členů oddílu. Všichni pracují bez nároku na jakýkoli honorář, dobrovolně a ve svém volném čase (jako ostatně i v dalších organizacích tohoto typu).

Kolektiv vedoucích se snaží, aby děti vyrůstaly jako osobnosti a členové dětského kolektivu. Snaží se pomoci ve výchově ke  vzájemnému uznání a spolupráci. Umět se spoléhat samy na sebe, přijmout a poskytnout pomoc, zajímat se o druhé lidi a svět kolem sebe, umět diskutovat řešit problémy.

Naší snahou je, aby děti již od útlého věku viděly, že volný čas, který mají, lze vyplnit smysluplnou a zajímavou činností.

Celým oddílem prošlo již bezpočet dětí. Jistým důkazem pro dobře odvedenou práci může být i skutečnost, že v únoru roku 1998 byla v oddíle založena historicky první družina z dětí bývalých členů oddílu.