SYMBOLY ODDÍLU

Znak
Modrá pavéza a v ní uprostřed symbol slunce. Pavéza má modrou barvu, která symbolizuje čisté modré nebe a žluté slunce, které je symbolem života na Zemi. Paprsky slunce nám ukazují směr našich cest.
 

Šátek
Trojcípý modrý šátek se sluncem je odrazem našeho oddílového znaku.

Kroj oddílu
Tvoří zelená košile, doplněná znakem a šátkem oddílu. Symbolika kroje je dána zelenou, modrou a žlutou barvou, které jsou neoddělitelně spjaty s životem na naší planetě. Součástí kroje je domovenka s nápisem 52. PS Slunovrat a další plátěné nášivky vyjadřující splnění zkoušek.

 Slib oddílu
Po cestách země a života,
po cestách lásky a přátelství,
po cestách poznání a modrosti,
po cestách odvahy a síly
chci se ctí nosit symboly
jasného slunce a modré oblohy.


Pokřik oddílu
Výzva: Hip, Hip
Odezva: Hurá 3x
Všichni společně: Bázeň, tu z nás nikdo nezná, my jsme Wolkři - Brno - Lesná.