Struktura oddílu

Družina
Tvoří jí zpravidla  8 - 10 dětí.

Děti jsou rozděleny podle věku na:


Sluníčka:     předškoláci + 1. a 2. třída    
Mladší:        3. až 5. třída
Starší:        6. až 9. třída

D
ružinu vede plnoletá osoba s minimální kvalifikací oddílového vedoucího - vedoucí družiny.

Družina instuktorů
Tvoří členové oddílu zpravidla ve věku 15 - 18 let, kteří ukončili povinnou školní docházku a připravují se na práci vedoucích plněním instruktorských zkoušek. Tito členové nemusí tvořit samostatnou družinu, ale mohou být vedením oddílu J.W. pověřeni k vedení jiné družiny.

Kolektiv vedoucích
Tvoří všichni aktivně činní starší členové - instruktoři a vedoucí, kteří zajišťují činnost oddílu J.W. Schází se zpravidla 1x měsíčně.