Práva a povinnosti

* Povinosti

členů oddílu Jiřího Wolkera

platit příspěvky - nechat se zaregistrovat
plnit oddílové Čtrnáctero
dodržovat Statut a Program Pionýra
účastnit se všech akcí

dodržovat 14 oddílových zvyků
pomáhat jeden druhému

plnit pokyny vedoucích

členů kolektivu vedoucích oddílu
dodržovat povinnosti člena oddílu
povinnosti plynoucí z funkce
účastnit se všech akcí kolektivu vedoucích
plnit pokyny vedoucího oddílu
pomáhat ostatním členům kolektivu vedoucích
dbát o majetek oddílu


* Práva

Všechna práva jsou podmíněna plněním povinností.

nosit kroj oddílu
plnit Čtrnáctero oddílu - nosit znak splněné zkoušky
odvolat se k vedení oddílu
volit své zástupce a být volen
využívat výhod oddílu
vystoupit z oddílu